(Sebastián Juan Arbó, "En torno a una disputa", La Vanguardia, 1-6-1961)