(J. Martínez de Oria [Juan Ramón Masoliver], "El chocolate de Casa Llibre", Destino, 11-6-1938)